Τρόποι πληρωμής

Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος διαχείρισης Stripe όπου γίνονται δεκτές όλες οι δημοφιλείς κάρτες. Για κάθε διευκρίνιση ή ερώτημα σχετικά με άλλους τρόπους πληρωμής παρακαλούμε επικοινωνήστε στο contact@fonts.gr

Γιατί δεν ισχύουν οι παλαιοί κωδικοί πρόσβασης στον λογαριασμό μου;

Το νέο site λειτουργεί σε εντελώς νέα πλατφόρμα και οι προηγούμενοι κωδικοί πρόσβασης δεν ισχύουν. Αν επιθυμείτε να κάνετε νέα αγορά, ακολουθήστε τη διαδικασία (επιλογή γραμματοσειράς, καταχώρηση email, στοιχείων κλπ). Το Log-in στο παρόν site θα είναι ενεργό μόνο για τις προσεχείς αγορές σας. Όλες οι παρελθούσες αγορές είναι διαθέσιμες μόνο μέσω του Archive-Fonts.Gr

Γιατί κάποιες γραμματοσειρές είναι διαθέσιμες για online αγορά μόνο για Desktop χρήση και όχι για Web, App ή Digital;

Για αυτές τις γραμματοσειρές απαιτείται ειδική άδεια από την εκδότρια εταιρεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πολιτική ακύρωσης συναλλαγής

Καθώς οι γραμματοσειρές είναι λογισμικό δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της αγοράς, από τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η συναλλαγή. Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο αν ο πελάτης επικοινωνήσει άμεσα, υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του αριθμού σταθμών εργασίας (DTP fonts) ή εμφάνισης σελίδων (Web fonts), ή αριθμού προβολών (impressions) (Digital Ads) στη βασική άδεια χρήσης.

Τι προβλέπεται για χρήση των γραμματοσειρών σε λογότυπο, συσκευασία ή merchandise;

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη άδεια χρήσης γραμματοσειρών, EULA DTP Έκδοση 5 (2024), η χρήση των γραμματοσειρών από τον αδειούχο σε λογότυπο, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, συσκευασία προϊόντος ή εμπορικό προϊόν (merchandise) επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την δικαιούχο εταιρεία Fonts.Gr και την καταβολή πρόσθετης αμοιβής. Παρακαλούμε επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να στείλω ανοικτά αρχεία με τις γραμματοσειρές σε Prepress, Τυπογραφείο, ή άλλο συνεργάτη;

Η Βασική Άδεια Χρήσης δεν επιτρέπει την αποστολή γραμματοσειρών σε υπηρεσίες προεκτύπωσης, εκτύπωσης, ή άλλον συνεργάτη όπως αποδέχεται ο πελάτης με την αγορά των γραμματοσειρών. Η Εταιρική Άδεια Χρήσης παρέχει αυτή τη δυνατότητα κάτω από προϋποθέσεις.

Μπορώ να μετατρέψω κάποια γραμματοσειρά σας σε webfont χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο που είναι διαθέσιμο στο internet;

Όχι! Οποιαδήποτε μετατροπή είναι παράνομη και διώκεται ποινικά, όπως ορίζει και η βασική άδεια χρήσης.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλες τεχνολογίες ενσωμάτωσης των γραμματοσειρών σε website ή εφαρμογές;

Όχι! Δεν επιτρέπεται, όπως ορίζει και η άδεια χρήσης γραμματοσειρών.

Μπορείτε να μου στείλετε μία γραμματοσειρά για να τη χρησιμοποιήσω σε προσχέδιο για πελάτη;

Συνήθως δεν αποστέλλονται γραμματοσειρές για δείγμα. Πέραν από την παρουσίαση και δυνατότητα σύγκρισης των γραμματοσειρών είναι διαθέσιμα συγκεκριμένα αρχεία PDF με αναλυτική παρουσίαση της γραμματοσειράς που περιλαμβάνει δείγματα κειμένων, τίτλων κλπ. Σε ειδικές περιπτώσεις που το δείγμα είναι απολύτως απαραίτητο για τον τελικό πελάτη και που η online παρουσίαση δεν αρκεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το αίτημα σας.